Från punktinsatser till långsiktigt konsultstöd

Ett uppdrag kan sträcka sig från några enstaka timmar till veckor och månader, från specifika punktinsatser och tillfällig resursförstärkning till mer långsiktigt stöd i olika kommunikations- och varumärkesfrågor som relaterar till samhällsansvar och hållbar utveckling i någon form.

Vissa uppdrag kan vara begränsade till utveckling av ord och bild, grafisk form och film. Andra kan ta sin början i någon form av problemlösning eller idégenerering - ofta i workshopmiljö med fokus på analyser och strategiarbete - och med styrdokument, kampanjer och konkreta kommunikations-insatser som resultat.

ANALYS 

Läs mer >>

STRATEGI 

Läs mer >>

KOMMUNIKATION 

Läs mer >>