top of page

Analys, strategi

& kommunikation

för hållbar utveckling

Punktinsatser eller långsiktigt konsultstöd?

Ett konsultuppdrag kan innefatta allt från specifika punktinsatser och tillfällig resursförstärkning till mer långsiktigt stöd i kommunikations- och varumärkesfrågor. Ofta tar ett uppdrag sin början i workshopmiljö - med analyser och strategiarbete - och slutar inte sällan i utveckling av ord och bild, grafisk form och film.

ANALYS

Strategiska vägval och prioritering av olika kommunikationsinsatser bör alltid ta sin utgångspunkt i ett relevant beslutsunderlag, ofta i form av analyser kring bl a nuläge, trender och olika påverkansfaktorer. 

STRATEGI

Med ett väldefinierat problem och en tydlig målformulering skapar vi förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete. Styrdokument såsom kommunikationsstrategier och kampanjplaner visar vägen framåt.    

KOMMUNIKATION

Allt är kommunikation, från fakta och information till opinionsbildning, från redaktionella texter till slagkraftiga budskap och engagerande bildspråk. Att bygga och stärka ett varumärke kräver tydlighet, tid och tålamod.     

Kommunikation för förändring
Förändring skapas sällan ur tomma intet. Bakom ligger ofta genomarbetade analyser, tydliga strategier och effektiva kommunikationsinsatser som når rätt målgrupp med rätt budskap, genom rätt kanaler vid rätt tidpunkt. 
 

Jag som skriver dessa ord heter Ola Höiden. Det är mig du möter och samarbetar med under såväl kortare som längre uppdrag. Det är min kunskap och mina erfarenheter inom kommunikation och hållbar utveckling du tar del av från start till mål.
 

Mina arbetslivserfarenheter sträcker sig drygt 20 år tillbaka i tiden och inbegriper såväl näringsliv som idéburen verksamhet, med tyngdpunkt på strategisk kommunikation, varumärkesutveckling, marknadsundersökningar och kampanjer kring mänskliga rättigheter, miljöfrågor och hållbar global handel.

bottom of page