ANALYS 

Läs mer >>

STRATEGI 

KOMMUNIKATION 

Läs mer >>

Vilket problem behöver lösas? Vilka mål vill vi uppnå och varför? Hur når vi dit, via vilka vägar och med vilka verktyg? 

 

Strategiarbetet utförs ofta i workshopmiljö med initiala diskussioner kring problemställning och målformulering. Här ingår utveckling av idéer och incitament för förändring, liksom beslut kring strategiska vägval, målgrupper, kommunikationskanaler, verktyg och budskap.

Resultatet sammanfattas, dokumenteras och levereras i form av styrdokument och/eller engagerande presentationsmaterial som kan användas för intern förankring och för styrning av kommunikationen framåt. 
 

Exempel på strategiuppdrag:

  • Utveckling av varumärkesplattformar, kommunikationsstrategier, kampanjplaner o.d.

  • Löpande konsultstöd i frågor som rör varumärkesutveckling och kommunikationsinsatser