Civil Rights Defenders
Textbearbetning och formgivning.

Läs rapporten här: https://crd.org/wp-content/uploads/2019/05/När-samhället-tystnar-webbsidor.pdf
Diakonia
Konceptutveckling,
copy och grafisk form.
Diakonia
Konceptutveckling,
copy och grafisk form.
Tidningen Syre
Reportage från Kenya
(text och foto).

Se reportaget här:
https://tidningensyre.se/2017/nummer-141/gryning-over-mununga/
SE Forum - Year in Review 2016
Formgivning.

http://se-forum.se/wp-content/uploads/2018/01/SE-Forum-Year-in-Review-2016-webb-1.pdf
Fairtrade
Informationsbroschyr.
Text och formgivning.

Se broschyren här:
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws57/53857/art1/44459701-358fb7-Informationsbroschyr_2016_webb.pdf
Show More

© Ola Höiden 2019

Tidningen Syre

Reportage från Kenya (text och foto). Se reportaget här: https://tidningensyre.se/2017/nummer-141/gryning-over-mununga/

Go to link