Om mig

Förändring skapas sällan ur tomma intet. Bakom ligger ofta genomarbetade analyser, tydliga strategier och effektiva kommunikationsinsatser som når rätt målgrupp med rätt budskap, genom rätt kanaler vid rätt tidpunkt. 

Jag som skriver dessa ord heter Ola Höiden. Det är mig du möter och samarbetar med under såväl kortare som längre uppdrag. Det är min kunskap och mina erfarenheter inom kommunikation och hållbar utveckling du tar del av från start till mål.

Mina arbetslivserfarenheter sträcker sig drygt 20 år tillbaka i tiden och inbegriper såväl näringsliv som idéburen verksamhet, med tyngdpunkt på strategisk kommunikation, varumärkesutveckling, marknadsundersökningar och kampanjer kring mänskliga rättigheter, miljöfrågor och hållbar global handel. 

Ola Höiden

Jag har en magisterexamen i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, med påbyggnadsutbildningar inom bland annat hållbar samhällsutveckling, process-ledning, grafisk form och filmproduktion.  

 

Fullständigt CV finns på Linkedin.

 

 

 

(Foto: Ann-Katrin Persson)

Om uppdragsgivaren

Du som uppdragsgivare är troligen en idéburen organisation, en myndighet eller ett företag med visioner och ambitioner att göra skillnad för människor och miljö.
Kanske arbetar du redan med frågor som i någon form relaterar till samhällsansvar, till de globala hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030, till Corporate Social Responsibility (CSR), UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) eller Human Rights Due Diligence (HRDD).
Eller börjar ett uppdrag just här, i att stärka verksamhetens kunskap, engagemang och aktiviteter kring olika hållbarhetsfrågor ... och att härifrån utveckla en kommunikation som speglar denna riktning.  
Exempel på uppdragsgivare: Fairtrade, Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Greenpeace, Diakonia, Camino, QuizRR, SE Forum.