Reklamfilm för Bra Miljöval, om miljömärkt el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fler filmproduktioner >>

EXEMPEL PÅ UPPDRAG
ANALYS

 

Strategiska vägval och prioritering av olika kommunikationsinsatser bör alltid ta sin utgångspunkt i ett relevant beslutsunderlag,

ofta i form av analyser kring bl a nuläge, trender och olika påverkansfaktorer. 

 

Läs mer >>

STRATEGI

 

Med ett väldefinierat problem och en tydlig målformulering skapar vi förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete. Styrdokument såsom kommunikationsstrategier och kampanjplaner visar vägen framåt.    

 

Läs mer >>

KOMMUNIKATION

 

Allt är kommunikation, från informations-spridning till opinionsbildning, från redaktionella texter till slagkraftiga budskap och engagerande bildspråk. Att bygga och stärka ett varumärke kräver tydlighet, tid och tålamod.     

 

Läs mer >>

Punktinsatser eller långsiktigt konsultstöd?
 

Ett konsultuppdrag kan innefatta allt från specifika punktinsatser och tillfällig resursförstärkning till mer långsiktigt stöd i kommunikations- och varumärkesfrågor. Ofta tar ett uppdrag sin början i workshopmiljö - med analyser och strategiarbete - och slutar inte sällan i utveckling av ord och bild, grafisk form och film.

 

Du som uppdragsgivare är troligen en idéburen organisation, en myndighet eller ett företag med visioner, ambitioner och målsättningar att göra positiv skillnad för människor och miljö. Kanske arbetar du redan med frågor som relaterar till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, med CSR, UNGP eller HRDD. Obekanta begrepp? I så fall är det kanske just där uppdraget börjar. Läs mer om uppdrag >>