ANALYS 

STRATEGI 

Läs mer >>

KOMMUNIKATION 

Läs mer >>

Vilka är vi, var står vi och vart är vi på väg? Vad påverkar oss just nu och hur ser framtiden ut?

 

Strategiska vägväl och utveckling av olika kommunikationsinsatser bör alltid ta sin utgångspunkt i en förståelse av omvärld, nuläge och trender - i relation till vision, verksamhetsidé och övergripande målsättningar. Det är alltså i analysen allt har sin början. Det är också här allt börjar om, i utvärderingar av verksamhet och genomförda kommunikationsinsatser. 

 

Exempel på analysuppdrag:

  • Omvärlds- och påverkansanalyser kopplat till interna styrkor och svagheter, som grund för utveckling av strategier, planer och policies 

  • Undersökningsplanering, metodval och frågeformulering för egna undersökningar

  • Facilitering av kampanj- och varumärkesmätningar, helt eller delvis i samverkan med undersökningsinstitut